Blower Door Test

Badanie szczelności budynku blower door test

Firma blower doors oferuje kompleskowe testy badania szczelności budynków, metą tzw. drzwi nawiewnych Blower Door Test. Jest to metoda badania szczelności powietrznej budynku za pomocą wiatraka o dużej mocy wytwarzjącego podciśnienie bądź nadciśnienie atmosferyczne o mocy 50 Pa, oraz kamery termowizyjnej. Na początku testu wszelkie otwory wnetylacyjne są uszczelniane następnie demontowane są drzwi wejściowe do domu a w miejsce drzwiwejściowych montowany jest wiatrac firmy retrotec o dużej mocy. Pomiar szczelności budynku odbywa się za pomocą kamery termowizyjnej, gdzie termograf sprawdza różnicę temperatur pomiędzy nieszczelnościami. W tym celu używany jest również dym teatralny, który wydobydwa się wszelkimi otworami z budynku.

Termowizja - Pomiar szczelności budynku

Badania termowizyjnego dokonujemy za pomocą specjalnej kamery termowizyjnej wyłapującą podczerwone światło podczerwieni. Termografista lokalizuje nieszczelności za pomocą dedykowanej kamery oraz sporządza raport z wykonanego zadania. Termowizja jest bardzo dokładnym pomiarem szczelności budynku, gdyż ukazuje realne rezultaty nieszczelności powietrznej budynku.